top of page

  • Vatoz Platformu 3. şahısların haklarını gözetir. Platformun açık çağrısına göndereceğiniz; kendisinden izin alınmadan  fotoğrafı çekilen kişileri içeren görselleri yayından kaldırma hakkı vardır. Fotoğrafta yer alan kişileri riske atma ihtimalini göz önünde bulundurunuz.

 

Siyasi görüşü, dini, ırkı, ahlakı, sağlığı, cinsel eğilimi gibi tercihlerinin kamuoyuyla paylaşılması durumunda “fotoğrafı çekilen açısından” risk oluşturabilecek görseller; motorlu taşıt plakaları, çalıştıkları işyeri tabelası, polis memurlarının kimlik numaraları gibi görüntülerin yer aldığı görseller; parçalanmış, yaralı veya deforme olmuş vücut, darp izleri (kurgu olsa dahi), güçsüz gösteren, düşkün ve zayıf haller, bilinçsiz olduğu tahmin edilen kişilerle ilgili görseller yayınlanmaz ya da yayından kaldırılabilir. Ayrıca görseller ile ilgili göndereceğiniz metinlerde kişilik haklarına zarar verebilecek ifadeleri de kullanmaktan kaçınınız. 

  • Platformda kadınların, lgbti+'ların, hayvanların ve çocukların haklarını korumayı önceliyor ve ilkelerimiz gereği hak ihlali içeren eserleri yayınlamıyoruz. Bu yüzden kadınların, lgbti+’ların, çocukların, hayvanların kurbanlaştırıldığı, çaresizleştirildiği, zayıf ya da aciz gösterildiği görseller ile şiddet içeren ve şiddetin pornografisini üreten görselleri kabul etmiyoruz.

Şiddete uğramış kadın ya da lgbti+’ların zarar görmüş bedenlerini göstererek, kadınları karanlık köşelerde eliyle dur işareti yaparak kurgulayan, dayak yemiş gibi yapan kadın temsilleri, onların zayıf, kendilerini koruyamayan, aciz varlıklar olduğu izlenimini yaratır ve şiddet eğiliminde olan failleri cesaretlendirerek, kadına yönelik şiddetle mücadeleye zarar verir. Şiddetin her zaman görünür olmadığı da unutulmamalıdır. Aynı şekilde çocukları nesneleştiren, güçsüzlük, çaresizlik mesajları içeren fotoğraflar da cinsel istismarla mücadeleye zarar verir. İstismarın “kader” olduğu, “engellenemeyeceği” ya da “çocuğun hayatının mahvolduğu” algısını oluşturacak bir dil kullanmamaya özen göstermek önceliğimiz olmalıdır. Üstü başı yırtık kıyafetler içinde, yalnızca belirli bir yaş grubu ve cinsiyete sahip genellikle kız çocuklarının kullanıldığı fotoğraflar / görseller genellemeler yaratarak cinsel istismardan sadece belirli bir grubun etkilendiği ya da cinsel istismarın sadece belirli bir grubu etkilediği algısını oluşturur. Çocukların cinsel istismarı konusunda görsellerin yetişkin algısına hizmet edecek bir yerden kullanılması hak ihlali ve hatta çocuk istismarıdır. Çocukların kurban olduklarına atıfta bulunulan kınalı çocuk eli görselleri veya çocuğun üstüne gelmiş ve iz bırakmış kirli bir el şeklinde çocuk görselleri platformda hak ihlali kapsamında değerlendirilir ve yayınlanmaz. 

 

Bu yüzden toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadeleyi dert edinen ve bu konuyu çalışmalarında işleyen fotoğrafçıların, yıllardır medyada örneklerini sıklıkla gördüğümüz kadın ve çocuk temsillerinin tekrarlarından oluşan klişe görsel anlatım dilinden kaçınmalarını ve portfolyoları için gönderecekleri görsellerde yukarıdaki noktalara özellikle dikkat etmelerini rica ediyoruz. Eşitsizliği temellendiren ve toplumsal bir uzlaşı haline gelen algı ve görme biçimlerini ters yüz ederek, bunları dönüştürecek ifade biçimleri ile değişimi birlikte başlatabiliriz

 

Yararlı olabileceğini düşündüğümüz kılavuzlar:

 

Öyle Değil Böyle - Basın Ve Medya Çalışanının Kendisine Notları

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Cinsiyet Eşitlikçi Haber Kılavuzu

Filmmor Kadın Cinayetlerini Haberleştirme Kılavuzu

Photoshelter Fotoğrafçı Kılavuzu

Cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkla mücadele

Medyada Çocuk Hakları

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bir Yazım Rehberi

Kaos GL Lgbti+ Hakları alanında çeviri sözlüğü

Hayvan Hakları İzleme Komitesi

 

 

  • Açık çağrı için göndereceğiniz görseller, eğer başka bir sanatçının kamusal alanda gerçekleştirilen bir eserini içeriyorsa, eser sahibinin isminin belirtilmesini önemsiyoruz.

 
2
1
vatoz yayın ilkeleri

 

bottom of page