top of page


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ


İşbu Aydınlatma Metni Gizlilik Politikası ve 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında www.varizburadayiz.com sitemizi ziyaret eden ve Vatoz Platform’a katılan, üye olan sizlerin bilgi güvenliğiniz konusunda bilgilendirmeyi ve uyulması gereken kurallarla birlikte sorumlulukları açıklamayı amaçlamaktadır. 

 


Vatoz Platform ikili cinsiyet sisteminin tanımları ve algılarıyla sınırlanmayı reddeden; toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlik ve ayrımcılığı dert edinen; cinsiyetçiliğin, türcülüğün, hiyerarşinin, ırkçılığın, milliyetçiliğin kullandığı dil dışında bir dil üretmeye çalışan kadın ve lgbti+ fotoğrafçıları, fotoğrafı sanatsal bir ifade biçimi olarak kullanan görsel sanatçıları, fotoğrafla ilişkilenen akademisyenleri, sanat yazarlarını, editörleri ve  kültür sanat yöneticilerini bu platformda  bir araya getirerek dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen kar amacı gütmeyen bağımsız bir topluluktur. 


Vatoz Platform’a yapılan üyelikler ve Vatoz Platform tarafından sunulan hizmetler için kanunda kişisel veri olarak kabul edilen üyenin adı, soyadı, telefon, ikametgâh bilgileri, e-posta adresleri, kişisel fotoğrafları ile birlikte çalışmalarını anlatan fotoğraflar, metinler, videolar siteye giriş yapılmak suretiyle kaydedilmektedir. Kişisel veriler üyelik sürdüğü sürece sistemimizde güvenli bir şekilde muhafaza edilmektedir. Üyeliğin sonlanması ya da sonlandırılmasının ardından kayıtlardan silinmektedir. 


Siteye giriş yapan, siteyi ziyaret eden, herhangi bir şekilde kullanan, siteye erişen ve/veya farklı şekillerde bağlanan tüm kullanıcılar aşağıdaki şartları ve kuralları uygulamayı peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler.1. Üyelere ait Kişisel Veriler nelerdir nasıl kullanılır?

 

Üyeler,  www.varizburadayiz.com web sitesi üzerinden kendini ve çalışmalarını tanıtmak üzere ad soyad, mobil ve sabit iletişim bilgileri, e-posta adresi, sosyal medya sayfaları, sitede paylaştıkları çalışmaların içerikleri, mekanı, çalışmaya katılan kişilerin bilgilerini siteye yüklemektedirler. Söz konusu kişisel bilgiler Üyelerin bilgisi ya da aksi bir talimatı olmaksızın üçüncü şahıslarla paylaşılamaz, hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılamaz ve de satılamaz.


2. Üye e-posta adresi 

 

Kullanıcıların  www.varizburadayiz.com web sitesine üye olmak için bilgisini verdikleri e-posta adresleri yalnızca Vatoz Platform tarafından ve Kullanıcılar ile gerektiği durumlarda iletişime geçmek, çalışmaları ve hizmetleri hakkında bilgi vermek amacıyla kullanılabilir. E-posta adresi bilgisinin www.varizburadayiz.com kullanıcısı olmak için paylaşılması mecburi olup Kullanıcılar'ın e-posta bilgileri mevzuata uygun bir şekilde kullanılacaktır.


3. Kişisel Verilerin güvenliği hangi amaçlarla işlenmektedir

www.varizburadayiz.com web sitesi kişisel nitelikte verileri verme ihtiyacı olmaksızın Kullanıcılar tarafından ziyaret edilebilmektedir.

07.04.2016 Tarih ve 29677 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, Vatoz Platformu tarafından KVKK'nın izin verdiği kişisel verileriniz KVKK ile belirlenmiş sınırlar çerçevesinde ve KVKK'da belirtilen durumlar için işlenebilecektir.

Vatoz Platform Kişisel Verilerinizi, bunlarla sınırlı kalmamak üzere, şu amaçlarla işlemektedir: 

 

 • Web sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden iletişim sağlamak, 

 • Yazılı ya da elektronik işlemlerde kayıt ve belgeleri düzenlemek, 

 • Güncellemeler ile ilgili olarak Kullanıcılar ile iletişime geçmek, 

 • Gerektiğinde yetkili kurum ve kuruluşlara bilgilerin sunulması, ihtiyaç durumunda çeşitli yasal düzenlemelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibini sağlamak

 • Vatoz Platform’un faaliyetleri içerisinde yer alan etkinlikler kapsamında yazılı ve görsel basın ile sosyal medya sayfalarında tanıtım ve bilgilendirme yapmak 

 

4. Üyelerin Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hakları nelerdir?

Vatoz Platform olarak üyelerimizin herhangi bir şekilde web sitesi, mobil uygulamalar üzerinden üyeliklerini gerçekleştiren arkadaşımız KVKK kapsamında Vatoz Platform’a başvurarak 

 

 • Kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme; 

 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; 

 • Aktarıldığı üçüncü kişileri ve yapılan işlemi bilme; 

 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; 

 • İşlemlerin tamamlanması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme; 

 • Yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • KVKK'na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahiptir.
  Kanun kapsamındaki haklardan yararlanmak için başvuruların yazılı olarak iletilmesi gereklidir. 

 

5. Üyelerin çalışmalarındaki 3. kişilerin Kişisel Verilerin Güvenliği

    

Vatoz Platform’a üye olan veya üye olmak isteyen kişilerin yayınlanmak üzere gönderdiği çalışmalarda var olan 3. Kişilerin Kişisel Veri veya Özel Nitelikli Kişisel Verilerinin sorumluluğu tamamen çalışmanın sahibine aittir. Bu veriler sadece ilgili kişinin açık rızası ile işlenebilir. 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen “özel nitelikli kişisel veriler” şu şekilde sayılmıştır:

• Sağlık verisi,
• Cinsel hayata ilişkin veriler,
• Biyometrik ve genetik veriler,
• Dernek, vakıf ya da sendika üyeliği bilgisi,
• Irk, etnik köken,
• Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler
• Siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar,
• Kılık ve kıyafet bilgisi.

 

Bu konuda Vatoz Platform hassasiyetin dışında herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 

 

6. ZOOM toplantılarında Kişisel Verilerin toplanması

Zoom Video Communications, Inc. “Zoom” şirketinden alınan hizmetle çevrim içi düzenlenen etkinliklerde katılımcının adı, soyadı, işi, gibi kişisel verileri ile biyometrik veri kapsamına giren ses ve görüntüleri gibi Özel Nitelikli Kişisel Veriler Vatoz Platformu tarafından işlenmektedir. Çevrim için Zoom toplantısına katılmakla toplantı sırasında kullanılan kişisel verilerinizin işlenmesine onay vermiş sayılırsınız.

İşbu uygulamalar, periyodik olarak güncellenmektedir. Değişiklikler, yayınlama tarihinden itibaren geçerli olup yapılan her türlü değişiklik burada yayınlanacaktır. 
VATOZ PLATFORM

bottom of page