top of page
Image-empty-state.png

Nurcan Volkan

Belgesel fotoğrafçı

Documentary photographer

TR
1973 yılında Bursa’da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde tamamladı. Şehir Plancısı olarak çalışırken bir tesadüf sonucu Hürriyet Dergi Grubu’dan çıkan Emlak Market Dergisi’nde muhabirliğe başladı. Bering Boğazı’nı geçen ilk Türkler olma gayesiyle dört arkadaş çıktığı dünya turunda çektiği fotoğraflar Atlas Dergisi’nde yayınlandı. Gezi Travel Dergisi’nde fotoğraf editörü deneyiminden sonra çalışmalarını serbest fotoğrafçı olarak sürdürdü. Yazı ve fotoğrafları pek çok ulusal ve uluslararası medyada yayınlandı. Stanley Greene, Ami Vitale ve Jane Evelyn Atwood’un atölyelerine katıldı. Galata Fotoğrafhanesi Fotoğrafçı Çocuklar Atölyeleri projelerinde görev aldı. Fotoğrafları karma sergilerde yer aldı. Kişisel sergiler açtı. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, azınlıklar, göç ve insan hakları konularını işleyen fotoğraf anlayışına ek olarak kent-birey ilişkisini temel alan sokak fotoğraflarıyla bireyin toplumdaki görünür varlığına odaklanıyor, belgesel fotoğraf projelerine ve fotomuhabirliğe devam ediyor.

EN
She was born in Bursa in 1973. She graduated education at Istanbul Technical University, Department of City and Regional Planning. While working as an Urban Planner, she coincidentally started working as a reporter in Emlek Market Magazine by Hürriyet Magazine Group. The photographs taken by four friends during theri world tour with the aim of becoming the first Turks to cross the Bering Strait were published in Atlas Magazine. After her experience as a photo editör at Gezi Travel Magazine, she continued her work as a freelance photographer. Her articles and photographs were published in many national and international media. She attended the workshops of Stanley Greene, Ami Vitale and Jane Evelyn Atwood. She took part in Galata Photography Center Children’s Photographer Workshops projects. Her photographs were included in group exhibitions. She has personel exhibitions. In addition to its photography approach that deals with gender inequality, minorities, immigration and human rights, it focuses on the visible presence of the individual in society with street photographs based on the city-individual relationship, continues documentary photography projects and photojournalism.

bottom of page