top of page
Image-empty-state.png

Meliha Coşkun

Sanatçı

Artist

TR
1983 -Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Ana Sanat dalı bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 1998-2000 Bursa Uludağ Üniversitesinde İznik Erken Dönem Osmanlı seramikleri üzerine yüksek lisans tezini yaptı. 1996-1997 Bursa Uludağ Üniversitesi Seramik Bölümü Öğretim görevlisi olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Ana sanat dalında 2008 de öğretim görevlisi olarak başladığı görevini 2016’ya kadar sürdürdü. Kişisel sergiler: 2008 Arnavutköy Art galeri kişisel sergi. İstanbul 2019 Beyoğlu D’ART Galeri kişisel sergi. İstanbul Katıldığım karma Sergiler: 2021 IAAF Sanat ve Antika fuarı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi. İstanbul 2021 ‘Ada ve Ütopya’ karma sergisi. Bozcaada 2020 Dişil Enerji, karma sergi. ISMMMO kültür ve hizmet binası. 2020 Ziraat Bankası, karma seramik sergisi. Beyoğlu 2019 ART Ankara Çağdaş Sanat Fuarı. 2019 Renkler Seramik Sergisi, Türkan Şoray kültür Merkezi. Antalya 2019 Kent Müzesi, 8Mart kadınlar sergisi. Bursa 2018 Troya Karma Seramik Sergisi. Çanakkale 2018 Renkler Karma Seramik Sergisi. Ankara 2017 Varna Karma Grup Sergisi. Bulgaristan 2017 Seramik Sanat Günleri, Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi 2016 Seramik Sanat Günleri, Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi 2016 Pişmiş Toprak Heykel sempozyumu, Eskişehir 2015 Seramik Sanat Günleri, Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi

EN
1983 -Marmara University Faculty of Fine Arts, Ceramics Main He completed his undergraduate education in the department of art. 1998-2000 Bursa Uludag University Iznik Early Period He did his master's thesis on Ottoman ceramics. 1996-1997 Bursa Uludag University Ceramics Department Lecturer worked as Marmara University Faculty of Fine Arts Ceramics Main Art Faculty of Fine Arts It continues until 2016 as required for 2008. Personal: 2008 Arnavutköy Art gallery personal exhibition. Istanbul 2019 Beyoğlu D'ART Gallery personal exhibition. Istanbul Group Exhibitions I Attended: 2021 IAAF Art and Antique, Lütfi Kırdar Convention Center. Istanbul 2021 'Island and Utopia' group exhibition. Tenedos 2020 Feminine Energy, group exhibition. ISMMMO culture and service building. 2020 Ziraat Bank mixed ceramics exhibition. Beyoglu 2019 ART Ankara Contemporary Art Fair. 2019 Colors Ceramic Exhibition, Türkan Şoray Cultural Center. Antalya 2019 City Museum, 8 March women's exhibition. Bursa 2018 Troya Mixed Ceramics Exhibition. Canakkale 2018 Colors Mixed Ceramics Exhibition. Ankara 2017 Varna Group Exhibition. Bulgaria 2017 Ceramic Art Days, Taksim Cumhuriyet Art Gallery 2016 Ceramic Art Days, Taksim Cumhuriyet Art gallery 2016 Terracotta Sculpture symposium, Eskişehir 2015 Ceramic Art Days, Taksim Cumhuriyet Art Gallery 2013 Eskişehir Terra

bottom of page