top of page
Image-empty-state.png

Günseli Baki

Görsel sanatçı, fotoğrafçı

Visual artist, photographer

TR
Fotoğrafçı, lens temelli görsel sanatçı, fotoğrafçı ve kültür yöneticisidir. Sanat üretiminde ağırlıklı olarak hafıza/mekan; kent/birey ve toplumsal cinsiyet konularıyla ilgileniyor. Beden ve cinsiyet temalı çalışmalarında cinsiyet kimliğinin inşasında geçmiş deneyimlerin, içselleştirilen davranışların hafızadaki izlerini araştırıyor ve görünür kılmaya çalışıyor. Hafıza ve mekan üzerine yaptığı görsel, metinsel üretimler; arşivden beslenen, araştırma odaklı uzun süreli transdisipliner çalışmalara dayanıyor. Tüm bu çalışmalarda sanatsal ifade aracı olarak fotoğraf, metin, video ve kolaj kullanıyor. Çalışmalarını kurucularından biri olduğu Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi’nde, İzmir’de sürdürüyor. Belirli bir kavramsal çerçevede tasarladığı kolektif sergi ve etkinlik projelerini yönetiyor. Feminist Eleştiri ve Sanat ile temel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliği atölyelerini ve Kendine Ait Bir Yol- Psikocoğrafya ve Anlatı atölyelerini yürütüyor. Odeon Pergamon Kültür Sanat Alanı, Bağımsızlar ve Vatoz Platform gibi bağımsız kolektif kültür sanat alanlarına gönüllü yürütücülerinden biri olarak destek veriyor.

www.saridenizalti.com
www.artvizit.co/gunselibaki
www.odeonpergamon.com

EN
Photographer, lens-based visual artist, photographer and culture manager. She is mainly interested in memory/space; city/individual and gender issues in her art production. In her body and gender themed works, she investigates and tries to make visible the traces of past experiences and internalized behaviors in the construction of gender identity. Her visual and textual productions on memory and space are based on long-term research-oriented transdisciplinary studies that feed on archives. In all these works, she uses photography, text, video and collage as means of artistic expression. She continues her works at Sarı Denizaltı Art Initiative in Izmir, where she is one of the founders. She manages collective exhibition and event projects designed within a specific conceptual framework. She conducts Feminist Criticism and Art and basic gender equality workshops and A Road of Ones Own - Psychogeography and Narrative workshops. She supports independent collective culture and art spaces such as Odeon Pergamon Culture and Art Space, Bağımsızlar and Vatoz Platform as one of their volunteer coordinators.

www.saridenizalti.com
www.artvizit.co/gunselibaki
www.odeonpergamon.com

bottom of page