top of page
Image-empty-state.png

Dilek Metin Sert

Fotoğrafçı, editör

Photographer, editor

TR
1975 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi DTCF Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. 2. Antalya Resim Festivali’nde sergiler koordinatörü olarak çalıştı. Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları bölümünde yüksek lisans yaptı. Antalya Kent Müzesi’nde araştırmacı olarak çalıştığı sırada pek çok sözlü tarih görüşmesi gerçekleştirmenin yanı sıra Kadınlar Vardır ve Kentimiz Kendimiz Geçmişimiz sergilerinin küratörlüğünü ve bazı kitapların da editörlüğünü üstlendi. Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları’ndan mezun bazı arkadaşları ile bir araya gelerek kadınların kendilerini yazı ile ifade etmesini cesaretlendirmek amacıyla FeHâli’ni kurdu ve editör olarak görev aldı (devam ediyor). Korona Günlerinde Fotoğraf isimli çalışma içerisinde yer aldı. 25. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali ekibinde yer almasının yanı sıra sözlü tarih alanında çalışmalarını sürdürüyor. Fotoğrafla ilişkisi erken yaşlarda başladı. Çalışmalarında fotoğrafın belge niteliğinden yararlanmasına karşın kavramsal bir ifade aracı olmasını önemsiyor.

EN
She was born in 1975 in Ankara. She graduated from Ankara University DTCF Art History Department. She worked as the exhibition coordinator at the 2nd Antalya Painting Festival. She completed her master's degree in Ankara University, Department of Women's Studies. While she was working as a researcher at the Antalya City Museum, she was the curator of the Women Are Existing and Our City Ourselves Past exhibitions and the editor of some books, as well as conducting many oral history interviews. She met with some of her graduates from Ankara University Women's Studies and founded FeHâli in order to encourage women to express themselves in writing and served as an editor (continues). She took part in the work called Photography in Corona Days. In addition to be a part of the team of the 25th Flying Broom International Women's Film Festival, she continues her studies in the field of oral history. Her relationship with photography started at an early age. Although she uses photography as a document in her works, she cares about it is being a conceptual expression tool.

bottom of page