top of page
Image-empty-state.png

Ayşe Gözde Çöklü

Lens temelli görsel sanatçı

Lens based visual artist

TR
Kameramın arkası benim güvenli odam, onun penceresinden dünyaya bakıyorum. Çalışmalarımın nesneleri gündelik hayattan olağan insanlar, sıradan nesneler, sıradan sokaklar… Fotoğrafın ve kolajın olanakları yaşamın kendisini yeniden üretmeyi ve ona gerçeküstü, farklı bir boyut kazandırmamı sağlıyor. Çalışmalarımda zaman, hareket, değişim ve eylemsizliği gözlemleyi seviyorum. İnsanın gündelik yaşamdaki var oluşunu her türlü statü, cinsiyet kodu gibi tanımlardan ayırıp figüratif temelli, evrensel bir anlatımla ifade etmeye çalışıyorum. Kolajlarımla anlatmak istediğim ortak kaygılarımızı merkeze alarak hümanist bir anlayışla empati duygusunu vurgulamak. d.1981 2011-2014- Hacettepe Üniversitesi Resim Bölümü, Master Programı, MA 2001-2007- Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü, BA 2021- 39. Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi/Ödülü, İstanbul 2016- Kurgu, Kişisel Sergi, Araftafaray Cafe/Bar/Ankara 2016- Bolero Sergisi, Karma Sergi, Geneva, Switzerland 2015- Bolero Sergisi, Karma Sergi, Torun, Ankara 2013- Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanatta Yüksek Lisans/Doktora Grubu Sergisi, Karma Sergi, Hacettepe Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ankara 2012- Keçi Geçti, Ankara Meydan Sahnesi, Karma Sergi, Ankara 2011- Papergirl, Karma Sergi, İstanbul

https://www.see-zeen.com/gozde-coklu

EN
Behind my camera is my safe room, I look at the world through its window. When the sound reaches the noise, the smells become rotten and the image becomes dirty, I stand there with my camera looking for a solution to change that. That's why the objects of my work are always ordinary objects from everyday life, ordinary people, ordinary streets… The possibilities of photography and collage allow me to reproduce life itself and give it a surreal and different dimension. I like to observe time, movement, change and inaction in my works. I am trying to express human existence in daily life with a figurative-based, universal expression by separating it from all kinds of status and gender codes. I want to highlight the sense of empathy by putting our common concerns and humanistic understanding at the center. b.1981 2011-2014- Hacettepe University Painting Department, MA 2001-2007- Hacettepe University French Language and Literature , BA 2021- 39. Akbank Contemporary Artists Prize Exhibition/Prize, İstanbul 2016- Fiction Solo Exhibition, Araftafaray Cafe/Bar/Ankara 2016- Bolero, Group Exhibition, Geneva, Switzerland 2015- Bolero, Group Exhibition, Torun, Ankara 2012- Keçi Geçti, Ankara Meydan Sahnesi, Group Exhibition, Ankara 2011- Papergirl, Group Exhibition İstanbul

https://www.see-zeen.com/gozde-coklu

bottom of page