top of page

vatoz

depositphotos_130448392-stock-illustrati

vatoz

depositphotos_130448392-stock-illustrati

vatoz

depositphotos_130448392-stock-illustrati

vatoz

depositphotos_130448392-stock-illustrati

vatoz

depositphotos_130448392-stock-illustrati
5_edited.png

vatoz

depositphotos_130448392-stock-illustrati

vatoz

depositphotos_130448392-stock-illustrati

vatoz

depositphotos_130448392-stock-illustrati
5_edited.png

​ Fotoğrafçılar için görsel veya metinlerinizi göndermeden önce yararlı olabilecek kontrol soruları 

  • Çalışmalarımda basmakalıp ve klişe anlatıları devam ettiriyor muyum? *

  • Bakış açımın veya ayrıcalığımın fotoğrafçılığa yaklaşımımı nasıl etkileyebileceğini düşündüm mü? *

  • Diğer ülkelerden ve risk altındaki topluluklardan fotoğrafları seçerken, kendi topluluğumun fotoğrafları için uyguladığım standartların aynısını mı uyguluyorum? *

  • İnsanları ve toplulukları fotoğraflamadan önce onlarla ne kadar zaman geçiriyorum? Fotoğrafını çektiğim topluluk veya gruptan temel sorunlar ve bağlam hakkında kendi araştırmamı yapmaya ve sorular sormaya zaman ayırıyor muyum? * 

  • Kullandığım imgeler bir başkası için travma tetikleyici veya acı verici olabilir mi?

  • Fotoğraflarımda yer alan insanların haklarını ihlal etmediğime emin miyim? Gerekli izinleri alarak mı paylaşıyorum?

  • Fotoğrafçı olarak bakışım ve kurduğum görsel dil ile bir başka insanı/canlıyı/topluluğu kurban konumunda, çaresiz, mağdur olarak betimliyor muyum? Bu anlatı neye hizmet ediyor? Ben aynı veya benzer bir anlatıda o konumda gösterilmek ister miydim?

  • Portrelere estetik yaklaşımım; konu edindiğim kişi veya topluluklara dair; kimlik, ırk, cinsiyet, sınıfsal ayrımcılığını teşvik eden veya ima eden bir yaklaşımda mı? 

  • Görsellerimdeki imgelerin  şiddetin pornografisini üreten görüntüler olmadığından emin miyim?

  • Görsellerim başka bir sanatçının kamusal alanda gerçekleştirilen bir eserini içeriyorsa, eser sahibinin ismini belirttim mi?

 

      * Photoshelter Photographers Guid

bottom of page