top of page

Kendine Ait Bir Yol

Psikocoğrafya ve Anlatı

Günseli Baki

IMG_6549_2.JPG

Atölye Detayları

"Avangard sanatın hakikatini temsil edenler, hayatın sanata, şiire dönüşeceği devrimler hayal ederler. 19. yy’da bilimden ve etikten özerk bir estetik kuran endüstriyel topluma karşı direnen bir sanat icat eden Alman romantikçilerinin mirasçılarıdır onlar: Dada, sürrealizm, situasyonizm. Situasyonizm için sanat, 1968 de Paris’in ele geçirilmesidir, modern kent tasarımının dayattığı işlevsel, akılcı kent hayatının dağıtılarak, arzular, hayaller peşinde yeniden örgütlenmesidir. Yani sanat siyasettir, şiir devrimdir. Situasyonizmin öncüleri 1953’te, mimarlığı, kenti, sanatı ve hayatı bir tasarım ürününe indirgeyen rasyonalist Bauhaus’a karşı, Hayalperest Bauhaus’u kurarlar. Bu sanat, hayattadır.” 
Ali Artun

Edebiyatçılardan, kent gezginlerine, flanör ve flanözlere;  sürrealistlerden, devrimci sanat hareketlerine bir yolculuk, bir yürüyüş antolojisi, kaybolma klavuzu, yaşadığımız kenti yeniden deneyimlemenin ilham veren hikayesi…”Kendine Ait Bir Yol – bir kentin psikocoğrafyası” atölyesi modernizmin tekrarlı yaşam tarzına karşı kolektif bir yaratıcılık denemesi. Atölye, yaşadığımız kenti bir yerden bir yere ulaşmak için yapılan gündelik yürüme eylemi dışında, psikocoğrafyanın yöntemlerini kullanarak başka bir bakışla yeniden keşfetme amacını taşır ve kent ile insan arasındaki ilişkilerin farkına vararak bu deneyimlerin bireysel anlatılarla yeniden kurulduğu çalışmalar üretmeyi hedefler. Çağdaş psikocoğrafi yaklaşımın amacı bakışı sokaklardan, sokağın temsiline çevirmektir. Sokağın temsili, kent ile kurulan ilişkinin bir ifşasıdır. Atölye farklı disiplinlerden sanatçılara; fotoğrafçılara; sözel ve görsel anlatı becerilerini geliştirmek isteyenlere ya da sadece dinlemek isteyen herkese açıktır.

1. 0turum - çevrimiçi / 2 saat

İlk oturumda yürüyüşe zemin oluşturacak psikocoğrafya kavramı ve yöntemleri incelenirken, katılımcıların yürüyüş sırasında biriktirdiklerini bir anlatıya dönüştürmeleri için onlara ilham verecek edebiyatçılardan örnekler içerir. Walter Benjamin ve Charles Baudelaire’in flanör & kent gezginliği  kavramları incelenir.

 

2. 0turum - çevrimiçi / 2 saat

Modern kent ve gösteri toplumu kavramları etrafında şekillenecek ikinci oturumda psikocoğrafya kavramını ortaya atan sanat hareketinin oluşum süreci ve sanatsal pratikleri incelenir. 

 

3. 0turum - çevrimiçi / 2 saat

Psikocoğrafya ve fotoğrafın kesiştiği üretimlerden örnekler incelenir. Sanatlarını yürüme eylemine ve onun temsiline dayandıran sanatçılardan örneklerle devam eder ve katılımcılara oyun inşacı bir anlayışla gerçekleştirecekleri yürüyüşün yöntemleri konusunda rehberlik eder.

Yürüyüş (opsiyonel) : Atölye katılımcılarının tek başlarına gerçekleştirecekleri kent yürüyüşü.

4.Oturum - çevrimiçi / 2 saat

Çalışmaların değerlendirmesi ve elde edilen malzemenin bir anlatıya dönüştürülmesi konusunda rehberlik eder.  

(Oturumların detaylı bilgileri katılımcılarla atölye öncesinde paylaşılacaktır.)

Detaylı bilgi ve kayıt : gunselibaki@gmail.com 

Kontenjan: 5 Kişi tamamlandığında açılır. 

bottom of page