top of page

Düşünceli Diyaloglar 

Görsel diyalog ve süreç odaklı üretim alanı

Arzu Arbak 

www.arzuarbak.com
www.gorselkonusmalar.com

WhatsApp Image 2022-03-18 at 13.51.45.jpeg

Atölye Detayları

“Görme alanı bana her zaman arkeolojik bir kazı sahasıyla karşılaştırılabilir bir şey gibi gelmiştir. “
 

Paolo Virillo

Fotoğrafın gerçeklikle kopması mümkün olmayan bağı, onu, “hazır bulunma” –temsil etmeme- ile temsil arasında bir çeşit hayalet konumuna getirir. Referans noktalarından etkili bir biçimde azat edilmiş gösterge ve imgelerin dolaşıma girdiği ve çoğaldığı bir alanın tümüyle yeniden biçimlendirme sürecinin merkezi bir ögesidir fotoğraf*. Kendine özgü bu özellikleri fotoğrafı, çağdaş sanat içerisinde egemen bir dil haline getirmiştir. 

İki bölümden oluşacak atölye çalışması fotoğrafın bu özelliğinden hareket eder. İlk bölümde gerçekleştirilecek fotoğraf diyaloğu kavramsal çerçeveyi oluştururken ikinci bölümde, ilk bölümde fotoğrafla kurulan ilişki / deneyim sonucunda ortaya çıkan kavramlar, katılımcılar tarafından lens temelli bir yaklaşımla tekrar ele alınacaktır. Yeniden üretim (veya varolan işleri yeniden değerlendirme) sürecine katkı sağlaması amacıyla farklı sanat alanlarından okumalar yapılarak kavramlar tartışılacaktır. 

Detaylı bilgi ve kayıt : arzuarbak@gmail.com 

Kayıt için son gün : 31 Mart

Süre: 7 Nisan - 26 Mayıs (8 hafta)

Kontenjan: 7 Kişi 

Arzu Arbak 

www.arzuarbak.com
www.gorselkonusmalar.com

bottom of page