top of page
Image-empty-state.png

Yasemin Kalaycı

Fotoğrafçı, sanatçı

Photographer, artist

TR
1996, İstanbul doğumlu olan Yasemin Kalaycı, lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf bölümü’nde tamamlamıştır. Şuan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf bölümü’nde Lisansüstü eğitimine devam etmektedir. Fotoğraf, video, dijital sanat ve enstalasyon gibi pratiklerden faydalanarak kavramsal temelli kurgusal işler üretmektedir. Eserlerinde beden-iktidar ilişkisi, toplumsal cinsiyet vurgusu, ırk ve kimlik gibi kavramları kullanmakta ve öğretilmiş cinsiyet normları ile eklemlenmiş, ideal beden gibi stereotiplere sıkışmış karakterler yaratıp onları protesto amaçlı kullanmaktadır.

EN
Born in Istanbul in 1996, Yasemin Kalaycı completed her undergraduate education at Kocaeli University, Faculty of Fine Arts, Department of Photography. She is currently continuing his postgraduate education at Mimar Sinan Fine Arts University, Department of Photography. She produces conceptually based fictional works by making use of practices such as photography, video, digital art and installation. She uses concepts such as the body-power relationship, gender emphasis, race and identity in her works and creates characters that are articulated with taught gender norms and stuck to stereotypes such as the ideal body and uses them for protest purposes.

bottom of page