top of page
Image-empty-state.png

Arzu Filiz Güngör

Fotoğrafçı, Kültür Yöneticisi

Photographer, culture manager

TR
1969’da doğdu. Fotoğrafa 1987’de, o sıralarda yeni kurulmuş olan İFOD/İzmir Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği'nde başladı. 20’li yaşları boyunca, yatay örgütlenmeyi ve ‘bir sanat derneğinin yapısı nasıl olmalı?’ sorusunu tartışmaya açıp “İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği” dönüşümünü gerçekleştiren ekipte yer aldı. 12 yıllık gönüllü çalışmanın ardından İFOD'dan 1999’da ayrıldı. 1996-98’de DEÜ GSF Fotoğraf Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2002-2006’da Geniş Açı Fotoğraf Sanatı Dergisi’nin İzmir temsilciliğini yaptı. Fotoğraflarında kimliğe, toplumsal dayatmalara, özgürlüğe, bağlılığa ilişkin sorgulamalar ve doğa ile ilişki yinelenen temalardır. Yalçın Çıdamlı ile ortak çalışması “Sıradan” fotoğraf sergisi, 2000’de açıldı; 5 bölümden oluşan kişisel sergisi “Yakınlıklar”ı ise 2005'te açtı. Yalçın Çıdamlı ile, tasarım üzerine hizmet verdikleri Çizge Tasarım'ın yanısıra, 2005’te Çizgelikedi Görsel Kültür Merkezi’ni kurdular. Bu çatı altında kadın fotoğrafçılarla ücretsiz atölye çalışmaları, kamuya açık, sanata dair programlı etkinlikler, söyleşiler, tartışmalar, katılımcıların kişisel dil gelişimini hedefleyen programlar ve bu programların ürünü sergiler gerçekleştirdiler. Arzu Filiz Güngör İzmir’de yaşıyor, fotoğraf sanatı üzerine danışmanlık yapıyor ve atölye çalışmaları yürütüyor.
www.cizgelikedi.com

EN
She was born in 1969. She started photography in 1987 at the then newly established IFOD/İzmir Photography and Cinema Amateurs Association. During her 20s, she was among the group questioning ways of getting organised horizontally and "what should the structure of an art association be?", thus leading to the transformation of "İzmir Photography Art Association". She left IFOD in 1999. She was a lecturer at DEU Fine Arts Faculty Photography Department in 1996-98. During 2002-2006, she was the İzmir representative of Geniş Açı Photography Art Magazine. Inquiries about identity, social impositions, freedom, commitment, and interactions with nature are recurring themes in her photographs. In 2000, photography exhibition “Ordinary”, with Yalçın Çıdamlı, took place. In 2005, she held her solo show titled “Intimacies”. In 2005 she and Yalçın cofounded Çizgelikedi Visual Culture Center besides Çizge Tasarım -where they had been providing services on visual design. Under this roof, free workshops that are open to women photographers took place, as well as scheduled events on art open to public and programs that are aimed at the personal language development of the participants, and their solo exhibitions. She lives in İzmir, working as a consultant on photography and conducting workshops.
www.cizgelikedi.com

bottom of page